Om oss

Oceana grundades 2001 och är i dag den största internationella miljöorganisationen som uteslutande arbetar med havsmiljöfrågor. Våra kontor i Europa, Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika arbetar tillsammans med ett begränsat antal kampanjer, i syfte att nå mätbara framgångar för våra hav och allt marint liv. Vi tror att vetenskap spelar en viktig roll när det gäller att identifiera problem och lösningar. Därför arbetar våra forskare nära våra ekonomer, kampanjare och politiskt sakkunniga för att nå verkliga resultat för haven.   

Oceana i Östersjön


Forskningsfartyget Hanse Explorer under östersjöexpeditionen 2012

Östersjön täcker en yta på 415 266 kvadratkilometer och är nästan helt omringad av nio länder. Det bräckta vattnet och livet som har anpassat sig efter dessa förhållanden gör Östersjön unik i världen.  Men tyvärr är det också ett av världens mest förorenade hav. Miljömässigt värdelösa fiskemetoder som exempelvis bottentrålning, höga nivåer av bifångst, olagligt fiske samt den stora mängden utkast – då man kastar tillbaka död fångad fisk i havet för den inte uppfyller storlekskraven – har lett till en nedbrytning av Östersjön.

2011 öppnade Oceana sitt Östersjökontor i Köpenhamn. Här arbetar vårt team med att främja hållbart fiske och förbättra utbredningen av marina skyddade områden i Östersjön och Kattegatt. För att uppnå våra mål kombinerar vi politiskt lobbyarbete med vetenskapliga havsexpeditioner. Sedan 2011 har vi genomfört tre expeditioner, och med hjälp av resultaten från dem har vi tagit fram 13 förslag på marina skyddade områden i Östersjön och Kattegatt.