Tuff framtid för Östersjöns torsk och lax med EU:s föreslagna fiskekvoter

Fisketrycket kommer vara fortsatt hårt för flera av Östersjöns svagaste fiskebestånd. I alla fall om EU-kommissionens nya förslag till nästa års fiskekvoter går igenom.


23 augusti 2013
Madrid
Contact:

Peter Pierrou ( [email protected] )

Igår presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nästa års fiskekvoter – Total Allowable Catch (TAC) – i Östersjön. En positiv sida är att förslaget strävar mot hållbarhet, men tyvärr räcker inte den ambitionen för att uppnå de överenskommna målen. I frågan om det svaga så kallade västra beståndet av torsk i Östersjön, säger vetenskapliga råd att kvoten bör sänkas med hela 44 procent för få ett tillräckligt produktivt bestånd, också kallat Maximalt hållbart uttag (MSY). Men kommissionen nöjer sig med en blygsam sänkning på 15 procent, vilket är långt ifrån MSY. 

Kommissionen hävdar att deras förslag ligger i linje med forskarnas rådgivning, men så är det uppenbarligen inte. Skulle beslutsfattarna enas om  förslaget kommer flera av Östersjöns fiskbestånd inte klara av att växa till hållbara nivåer till 2015, vilket är målet i EU:s reformerade fiskeripolitik, säger Oceanas Östersjöchef Hanna Paulomäki.

En ytterligare anledning till oro är Östersjölaxen, vars tillstånd är mycket allvarligt efter år av överfiske och förstörelse av dess naturliga livsmiljöer. Här har kommissionen valt att göra det enkelt för sig och sätta samma kvot som förra året, trots att vetenskapliga råd menar att inte ens en halvering av kvoten är tillräckligt för att arten ska nå hållbara nivåer.

Nu hoppas vi att ministerrådet har modet att följa vetenskapliga rekommendationer när de bestämmer kvoter på rådsmötet i oktober. Årets kvotsättning kommer spegla ministrarnas vilja att genomföra det de sagt att de ska göra, säger Magnus Eckeskog, fiskepolitisk rådgivare på Oceana.  

Läs mer: Oceanas TAC-rekommendationer för 2014