OCEANA VÄLKOMNAR EUROPAKOMMISSIONENS ARBETE MED ATT MOTVERKA DET VÄRLDSOMSPÄNNANDE TJUVFISKET

Europakommissionen annonserar att import av fiskprodukter från Belize, Kambodja och Guinea kommer att förbjudas.


26 november 2013
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Idag meddelade Europakommissionen sitt beslut att svartlista Belize, Kambodja och Guinea som icke samarbetande länder under EU:s IUU-förordning – en förordning som är till för att förebygga och motverka att fisk- och skaldjursprodukter härstammande från illegalt fiske når den europeiska marknaden. Europakommissionen menar att dessa länder inte följer gällande regler och bestämmelser inom fiskeriförvaltning. Beslutet kommer att innebära att EU:s medlemsländer måste vägra att importera fisk- och skaldjursprodukter från dessa länder.

Xavier Pastor, verkställande chef för Oceanas Europeiska högkvarter välkomnar det viktiga beslutet: “EU:s beslut skickar en tydlig och viktig signal till länder som vägrar samarbete i kampen mot det världsomspännande tjuvfisket. Europa är i och med detta ett föregångsland när det gäller att stoppa import av produkter som härstammar från illegalt fiske”.

Europakommissionen har också meddelat att ytterligare tre länder har utdelats gult kort: Sydkorea, Ghana och Curaçao. Tidigare har även Panama, Fiji, Sri Lanka, Togo och Vanuatu blivit varnade. Dessa länder måste nu påvisa att de vidtar nödvändiga åtgärder för att bekämpa tjuvfiske och oreglerat fiske i dess farvatten eller under dess flagg.

Olagligt och oreglerat fiske är ett globalt problem och stora fiskimportörer som USA och Japan är fortfarande mottagare av produkter som härstammar från denna marknad. 2008 antog EU ett banbrytande och kraftfullt verktyg, den så kallade IUU-fördningen för att stänga Europas marknad från fiskprodukter som härstammar från illegalt fiske från länder utanför EU, samt fiskare från EU-länder vilka fiskar utanför EU:s vatten. Förordningen trädde i kraft 2010.

Mer information: Pressmedelande från Kommissionen (english)