Oceana: Nästa vecka bekänner Sven-Erik Bucht färg

Nästa vecka åker den nytillträdde Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht till Luxenburg för att förhandla om nästa års fiskekvoter i Östersjön


10 oktober 2014
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Sverige har tillsammans med övriga EU-länder kommit överens om att förvalta Europas fiskbestånd på ett sätt som tillåter maximal hållbar avkastning, från och med nästa år. Ett beslut som har stor potential att bygga upp Europas fiskbestånd – en stor vinst både för havsmiljön och de kustsamhällen som är beroende av ett hållbart fiske. Sverige är ett av de land som varit drivande för att få igenom detta beslut. 

Detta innebär att Sven-Erik Bucht och hans Europeiska kollegor kommer tvingas ta en del obekväma beslut under hösten då flertalet av Europas fiskbestånd idag är överfiskade, däribland torsk i Östersjön. Europas fiskeministrar träffas under måndag och tisdag nästa vecka för att komma överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön.

Oceana förväntar sig att ministrarna kommer att ta sitt ansvar och genomföra deras gemensamma åtaganden, även om det kommer innebära kraftiga sänkningar av fiskekvoterna för vissa bestånd. För Östersjöns västra torskbestånd innebär detta en halverad kvot jämfört med förra året. Ett beslut som kommer att vara obekvämt för Sven-Erika Bucht att ta, men som enligt forskarna på sikt kommer att leda till en bättre avkastning för fisket och en förbättrad situation för torsken då beståndet beräknas att snabbt öka i storlek. 

”Vi förväntar oss att Sverige kommer att fortsätta vara föregångsland och verka för ett miljömässigt hållbart fiske i Östersjön och övriga Europa. Vi uppmanar därför Sven-Erik Bucht att se till att forskarnas rekommendationer följs i nästa vecka då fiskekvoterna i Östersjön bestäms”, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.