Oceana: Europas fiskeministrar ignorerar vetenskaplig rådgivning

Europas fiskeministrar går emot vetenskaplig rådgivning och förlänger återhämtning av torskbestånden


14 oktober 2014
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Igår träffades Europas fiskeministrar för att förhandla om 2015 års tillåtna fångstmängder i Östersjön. Tyvärr beslutade ministrarna att ignorera vetenskaplig rådgivning för torsken, och går därmed emot sitt eget beslut inom den gemensamma fiskeripolitiken att uppnå en fiskeriförvaltning i linje med maximal hållbar avkastning, så kallad MSY (vilket är den teoretiskt maximala långsiktiga fångst som kan tas från ett fiskbestånd) till 2015.

Östersjöns fiskbestånd var de första i raden att beslutas inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Oceana är besvikna över att ministrarna ej tar ansvar  och  lever upp till sitt eget beslut att återuppbygga Europas fiskbestånd till hållbara nivåer. Om gemensamma fiskeripolitiken genomförs korrekt, har den ett potential att avsevärt återuppbygga Europas fiskbestånd till förmån för miljön, konsumenter och de samhällen som är beroende av ett hållbart fiske.

För torskbestånden i Östersjön rekommenderar forskarna att fisket ska minskas av två skäl. Den tillåtna fångstmängden för det västra torskbeståndet måste minskas med ungefär hälften för att nå MSY år 2015. För det östra torskbeståndet rekommenderar forskare nedskärningar i nästa års fångster pågrund av försiktighetsprincipen, då man för tillfället har för dåliga uppgifter om beståndet för att ge rådgivning enligt MSY. På senare tid har forskare också rapporterat att antalet stora torskar har minskat kraftigt i detta bestånd, och till största delen består av tunna individer. Ministrarna valde att sänka de tillåtna fångsterna för båda bestånden men inte i närheten av vad som behövs enligt forskarna.


"Det är sorgligt att Europas fiskeministrar återigen har prioriterat kortsiktiga ekonomiska intressen, och valt att Inte leva upp till sina åtaganden att återuppbygga  Europas fiskbestånd, särskilt som Östersjön är den första regionen där kvoterna fastställs inom ramarna för den nya fiskeripolitiken. Detta visar att Europas beslutsfattare är benägna att skriva ambitiösa avtal men brister när det kommer till faktiska årgärder”, säger Hanna Paulomäki kanslichef för Oceanas Östersjökontor.