Oceana: EU-kommissionens förslag till gemensam förvaltning av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön hotar återhämtning av torsken

Igår lade EU-kommissionen fram sitt förslag på den kraftigt försenade flerartsplanen för torsk, strömming och skarpsill


7 oktober 2014
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Igår lade Kommissionen fram sitt förslag till en långsiktig förvaltningsplan för torsk, strömming och skarpsill i Östersjön. Förslaget är det första i sitt slag att försöka ta ett helhetsgrepp av fiskeriförvaltning genom att ta hänsyn till ekosystemets funktioner där sambandet mellan rovfisk och byte tas i beaktning, istället för att enbart ägna sig åt enartsförvaltning. Oceana välkommnar Kommissionens försök till detta. Men trots att förslaget innehåller en hel del bra åtgärder såsom möjligheten att skydda juvenil och lekande fisk, så brister det tyvärr i att säkerställa återhämtning av Östra torskbeståndet.

Oceana anser därför att planen inte är färdig att sjösättas. Forskarna rekommenderade nyligen en väldigt begränsad mängd fiske på detta bestånd på grund av brister i tillgänglig data. Vidare rapporterar både forskare och fiskare att beståndet främst av små och svaga torskar. Oceana är därför oroade att fångstmängden kommer att sättas för högt om förslaget antas, samt att förslaget brister i att säkerställa en god ålders- och storleksfördelning i fiskbestånden.

 “Då meningen med denna förvaltningsplan är att åstadkomma ett mer hållbart fiske i Östersjön samt verka som ett gott exempel för övriga Europa är det oturligt att tillståndet för torsken i Östra Östersjön inte tas på större allvar i planen. Trots att detta bestånd tycks ha ökat i storlek så består det tyvärr mest av små och svaga individer. Vi hoppas att man kommer att se till att förbättra planen genom att inkludera åtgärder som kommer till bukt med detta problem.”, säger Hanna Paulomäki, kanslichef för Oceanas Östersjökontor.