O Nas

Oceana, założona w 2001 roku, to największa międzynarodowa organizacja pozarządowa skupiona wyłącznie na ochronie oceanów, ekosystemów morskich i zagrożonych gatunków. Nasze biura w Europie, Ameryce Północnej, Centralnej i Południowej pracują razem prowadząc kampanie mające przywrócić obfitość zasobów i tym samym dawną świetość światowych mórz i oceanów. W naszej pracy opieramy się na rzetelnych badaniach i danych naukowych jako nieodzownej podstawie naszych działań.

Projekt Bałtycki


Statek Hase Explorer podczas ekspedycji badawczej Oceany w 2012 roku

Morze Bałtyckie pokrywa 415,266 kilometrów kwadratowych i niemal całkowicie zamknięte przez okalające je ze wszystkich stron brzegi 9 państw. Określane jako półsłone, ze względu na niskie zasolenie Morze Bałtyckie nazywa się słonawym. Niestety jest to także jeden z najbardziej zanieczyszczonych zbiorników morskich na świecie. Ponadto, niszczycielskie techniki połowowe jak trałowanie denne, wysokie poziomy przyłowu, nielegalne połowy czy odrzuty doprowadziły do silnej degradacji siedlisk morskich.

W 2011 roku otworzyliśmy biuro Projektu Bałtyckiego w Kopenhadze. Stamtąd, nasz zespół pracuje nad promowaniem zrównoważonego rybołowstwa oraz powiększaniem sieci morskich obszarów chronionych na Bałtyku. By to osiągnąć naszą pracę opieramy się na rzetelnych badaniach i danych naukowych. Od 2011 roku przeprowadziliśmy już trzy Ekspedycje Bałtyckie, na podstawie których opracowaliśmy propozycje 13 nowych obszarów, które powinny zostać objęte ochroną.