OCEANA Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE BEZPRECEDENSOWY KROK UE PRZECIW NIELEGALNYM POŁOWOM

Komisja Europejska wprowadza zakaz importu z Belize, Kambodży oraz Gwinei.


26 November 2013
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Komisja Europejska ogłosiła dziś ostateczną decyzję w sprawie umieszczenia na czarnej liście tzw. niewspółpracujących państw trzecich Gwinei, Kambodży oraz Belize. Kraje te znalazły się na liście ze względu na brak współpracy i zaangażowania na rzecz wprowadzenia przepisów zwalczających nielegalne rybołówstwo. Decyzja wciąż wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów, która wprowadzi zakaz importu produktów rybołówstwa z wymienionych państw.

 

Xavier Pastor, dyrektor wykonawczy Oceany w Europie przyjął z zadowoleniem powyższą decyzję: “Stanowcze kroki ze strony Unii Europejskiej podjęte w celu zwalczania nielegalnych połowów na całym świecie, to wyraźny sygnał dla krajów ignorujących ten problem: bierna postawa nie będzie tolerowana.”

Komisja poinformowała również, że trzy kolejne kraje otrzymały formalne ostrzeżenie: Korea Południowa, Ghana oraz Curaçao. Dołączyły one tym samym do Panamy, Fidżi, Sri Lanki Togo i Vanuatu umieszczonych w listopadzie 2012 roku na liście przejściowej i muszą wykazać podjęcie odpowiednich środków w celu walki z nielegalnymi połowami w swoich wodach.

Nielegalne połowy to plaga światowych mórz i oceanów, a najwięksi importerzy produktów rybołówstwa tj. Stany Zjednoczone, Japonia i Unia Europejska są ciągle jeszcze narażone na przywóz produktów pozyskanych w nielegalny sposób. W 2008 roku UE przyjęła nowatorski
i niezwykle ważny dokument prawny – tzw. rozporządzenie NNN (rozporządzenie nr 1005/2008), pozwalające na zamknięcie rynku europejskiego na produkty pochodzące
z nielegalnych połowów oraz zniechęcające operatorów zarówno z UE, jak i z innych krajów
z całego świata, do angażowania się w nielegalne praktyki połowowe. Rozporządzenie to weszło w życie w 2010 roku.

Dodatkowe informacje: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Strona KE.