Oceana: Ministrowie po raz kolejny ignorują rekomendacje naukowców

Rada Ministrów do spraw rybołówstwa znów rozczarowuje. Ignorując doradztwo naukowe i ustalenia zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa opóźnia odbudowę bałtyckich zasobów ryb


14 October 2014
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

Ministrowie do spraw rybołówstwa UE zakończyli dziś negocjacje w sprawie limitów połowowych w Morzu Bałtyckim na 2015 rok. Rada Ministrów po raz kolejny zdecydowała się zignorować doradztwo naukowe przy ustalaniu kwot dla dorsza. Tym samym podważyli swoje własne ustalenia zawarte w zreformowanej Wspólnej Polityce Rybołówstwa (WPRyb), opóźniając odbudowę zasobów w zgodzie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu zwaną inaczej MSY (największy połów możliwy do pozyskania długoterminowo z danego stada) do 2015 roku.

Morze Bałtyckie było pierwsze w kolejce przy ustalaniu kwot w oparciu o nowo zreformowaną WPRyb. Oceana jest zawiedziona faktem, że ministrowie nie zdecydowali się wziąć odpowiedzialności za własne ustalenia i opóźniają odbudowę zasobów do zrównoważonych poziomów. Prawidłowa implementacja WPRyb ma potencjał by radykalnie odbudować zasoby ryb nie tylko w Bałtyku, ale w całej Europie. Korzyści z tego płynące odczują rybacy, konsumenci oraz przyroda.

Naukowcy rekomendowali obniżenie limitów połowów dorszy w przyszłym roku z kilku powodów. Dla zachodniego stada bałtyckiego dorsza, zaproponowano obniżenie połowów o połowę, by umożliwić uzyskanie maksymalnej wydajności połowów zgodnie z zasadą MSY. Dla wschodniego stada, naukowcy zaproponowali cięcia kwot zgodnie z zasadą przezorności, dysponują bowiem zbyt małą ilością danych. Kondycja wschodniego stada dorsza uległa w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu, drastycznie spadła liczba dużych osobników i masa poszczególnych ryb. Ministrowie obniżyli limity dla obu tych stad, niewystarczające jednak do osiągnięcia poziomów maksymalnego podtrzymywalnego połowu, opóźniając tym samym odbudowę bałtyckich zasobów.

"To smutne, że ministrowie po raz kolejny wybrali krótkoterminowe interesy gospodarcze i nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, zwłaszcza że Morze Bałtyckie to pierwszy akwen, dla którego limity ustalono w oparciu o zreformowną WPRyb. Pokazuje to, że decydenci zdolni są do ambitnych zobowiązań, lecz działań już niekoniecznie", powiedziała Hanna Paulomäki, kierowniczka Projektu Bałtyckiego w fundacji Oceana.