Tietoa Oceanasta

Oceana, joka on perustettu vuonna 2001, on suurin kansainvälinen järjestö, joka keskittyy yksinomaan merten suojeluun ja tähtää työllään merien ekosysteemien sekä uhanalaisia ​​lajien tilan palauttamiseen ja säilyttämiseen. Oceanalla on toimistoja Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Keski-ja Etelä-Amerikassa, jotka työskentelevät yhdessä valittujen kampanjoiden parissa. Kampanjoilla pyritään saavuttamaan tuloksia, jotka auttavat palauttamaan meriemme tilan ja tuottavuuden takaisin entisille tasoille. Uskomme tieteelliseen näyttöön sekä ongelmien tunnistamisessa että ratkaisemisessa. Lisäksi tutkijamme tekevät tiiviisti yhteistyötä lopun tiimimme kanssa, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, kuten talous- ja valtiotieteilijöistä, jotta saisimme aikaan konkreettisia tuloksia meriemme hyväksi.

Oceana Itämerellä


Hanse Explorer Itämerellä 2012

Itämeri on yksi maailman suurimmista murtovesialtaista. Se on myös sisämeri, sillä sitä ympäröivät yhdeksän valtiota sulkevat sen lähes täysin sisäänsä. Vähäsuolaisuuden, pitkien talvien ja muiden erikoispiirteidensä vuoksi Itämeri on hyvin ainutlaatuinen ekosysteemi. Valitettavasti se on myös yksi maailman saastuneimmista meristä. Rehevöitymisen ja haitta-aineiden lisäksi kestämättömät kalastuskäytännöt, kuten pohjatroolaus, korkea sivusaaliin määrä ja laiton kalastus ovat heikentäneet mereisten elinympäristöjen tilaa.

Vuonna 2011 Kööpenhaminaan avattu Itämeritoimisto edistää työllään kestäviä kalastuskäytäntöjä ja työskentelee parantaakseen mereisen suojelualueverkoston tilaa Itämerellä ja Kattegatissa. Saavuttaaksemme tämän yhdistämme vaikuttamistyössämme sekä olemassa olevaan tietoon että keräämäämme aineistoon pohjautuvaa tietoa. Vuodesta 2011 olemme tehneet kolme tutkimusristeilyä Itämerellä, joiden perusteella olemme ehdottaneet 13 uutta suojelualuetta.