Om os

Oceana, grundlagt i 2001, er den største internationale organisation, der udelukkende arbejder med beskyttelse af havet, dets økosystemer og truede arter. Vores kontorer i Europa, Nordamerika, Centralamerika og Sydamerika arbejder sammen på et begrænset antal strategisk, målrettede kampagner for at opnå målbare resultater, der vil være med til at forbedre tilstanden i vores have, så de kan nærme sig deres tidligere niveauer af overflod. Vi tror på vigtigheden af videnskab til at identificere problemer og løsninger. Vores fagfolk indenfor biologi arbejder tæt sammen med vores hold af økonomer, politiske medarbejdere og kommunikationsmedarbejdere for at opnå mærkbare resultater for havene.

Oceana i Østersøen og Kattegat


Skibet Hanse Explorer på vores undersøgelsestogt i 2012

Østersøen dækker et areal på 415.266 kvadratkilometer, og er omgivet af ni forskellige lande. Havet har et meget unikt brakvandsmiljø. Desværre er havet også ét af de mest forurenede have i verdenen. Dertil har destruktive fangstmetoder, herunder bundtrawling, høje niveauer af bifangst, udsmid og illegalt fiskeri, været med til at forringe havets marine habitater.

I 2011, åbnede vi vores kontor i København. Her arbejder vores team med at fremme bæredygtigt fiskeri og forbedre netværket af beskyttede havområder (MPAs) i Østersøen og Kattegat. For at opnå dette kombinerer vi miljømæssigt lobbyarbejde, med videnskabelige undersøgelser på havet. Siden 2011 har vi gennemført tre ekspeditioner, som har ført til  konkrete forslag til 13 nye beskyttede havområder i Østersøen og Kattegat.