Oceana skuffet da EU-fiskeriministre ignorere videnskabelig rådgivning

EU-fiskeriministre handlet imod deres egen beslutning under fornyet fælles fiskeripolitik, når der blev truffet beslutninger om 2015 fangstbegrænsninger for fiskebestande i Østersøen


14 Oktober 2014
Madrid
Contact:

Marta Madina ( [email protected] )

I går mødtes EU-fiskeriministre for at forhandle de samlede tilladte fangstmængder (TAC) for bestande i Østersøen for 2015. Desværre besluttede ministrene at ignorere videnskabelige rådgivning for torsk bestandene, som går imod deres egen aftale under den fælles fiskeripolitik (CFP), nemlig at opnå en fiskeriforvaltning i overensstemmelse med det maksimale bæredygtige udbytte (MSY, hvilket er den teoretiske maksimale langsigtede fangst der kan tages fra en bestand,) i 2015. 

Fiskerimuligheder i Østersøen var de første i rækken til at blive besluttet under den reformerede fælles fiskeripolitik. Oceana er skuffet over, at ministrene ikke har taget ansvar, og har ikke levet op til deres aftale om at genopbygge fiskebestandene på et bæredygtigt niveau. Hvis den fælles fiskeripolitik gennemføres ordentligt, har denne aftale potentiale til at dramatisk genopbygge de europæiske fiskebestande, til gavn for miljøet, forbrugerne og de ​​samfund, der er afhængige af fiskeriet.

For Østersøens torskebestande, anbefaler forskerne, at fiskeriet bliver reduceret for to grunde. Den tilladte fangstmængde (TAC) for den vestlige torskebestand skal reduceres med omkring halvdelen hvis den skal nå sit potentiale af fuld produktivitet, den såkaldte MSY forvaltning, der skal nås inden 2015 ifølge den fælles fiskeripolitik. For den østlige torskebestand, har forskerne anbefalet nedskæringer i næste års fangster efter forsigtighedsprincippet, da bestanden i øjeblikket er klassificeret som data begrænset. I de senere år har forskere også rapporteret, at antallet af store torsk har i høj grad faldet fra denne bestand, og at den for det meste består af små og tynde individer. Ministrene besluttede at anvende nedskæringer for begge af disse bestande, men ikke store nok i til at opnå det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) eller overholde forsigtighedsprincippet, og på den måde udskyde den nødvendige genopretning af de europæiske fiskebestande for fremtiden.

"Det er trist, at EU-fiskeriministre har igen prioriteret kortsigtede økonomiske interesser ved ikke at leve op til deres forpligtelse om at genopbygge fiskebestandene, især fordi grænserne for fiskerimuligheder i Østersøen er de første af de EU-bestande, der skal aftales under den nye fælles fiskeripolitik. Det viser, at EU-beslutningstagere er tilbøjelige til at lave ambitiøse aftaler men svigter, når det kommer til aktion", siger Hanna Paulomäki Østersøens projektleder for Oceana.